Alle voorkomende implantaat toepassingen kunnen in onze praktijk worden uitgevoerd door een ervaren implantoloog, geregistreerd in het register van de NVOI:

  • Implantaten in onder en/of bovenkaak onder een volledige prothese (klikprothese), of frameprothese
  • 1 implantaat ter vervanging van 1 gebitselement
  • 2 of meer implantaten voor een brugconstructie
  • Botcorrecties met eigen bot, eventueel aangevuld met kunstbot

Voor grote bot correcties of correcties op meer plaatsen tegelijk wordt bot uit de heupkam gebruikt.
Er is een samenwerkingsverband met een kaakchirurg.

De implantologie in onze praktijk wordt uitgevoerd door tandarts-implantoloog J.H.F. van Amsterdam en tandarts-implantoloog J. van Amsterdam. 

Voor meer informatie:
www.nvoi.nl

Patiënteninformatie:
www.tandarts.nl

Implantaten:
www.implantaat.nl